Maharana Pratap Airport, NH 76, Dabok, Udaipur
A:
B: Maharana Pratap Airport, NH 76, Dabok, Udaipur

See on Google Maps