Delhi, Delhi, India
A:
B: Delhi, Delhi, India

See on Google Maps